Σκυροδετήσεις

 

Σκυροδετήσεις από συμβατικό σκυρόδεμα, κατασκευή και επισκευή έργων με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα ή με ειδικά υλικά.

Στατικές Μελέτες

 

Στατικές μελέτες με τα πλέον σύγχρονα προγράμματα επίλυσης και η τοπογραφικές αποτυπώσεις σε εργοταξιακό επίπεδο

Έργα οδοποιίας

 

Έργα κατασκευής πρατήριων υγρών καυσίμων έργα οδοποιίας και υδραυλικά.

Με σταθερά ανοδική πορεία σε σύνθετα κατασκευαστικά έργα υψηλών προδιαγραφών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Με στρατηγική την ετοιμότητα, την σύγχρονη οργάνωση και την συνεχή εξειδίκευση, Δημιουργεί συνεργασίες με τους ισχυρούς του κατασκευαστικού κόσμου που αντέχουν στον χρόνο.