7027

Ο εξοπλισμός μας

 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

 1. οικοδομικός γερανός ύψους 25,0 m και ακτίνα εμβέλειας 32,0 m
 2. οικοδομικός γερανός ύψους 30,0 m και ακτίνα εμβέλειας 40,0 m
 3. οικοδομικός γερανός ύψους 16,0 m και ακτίνα εμβέλειας 29,0 m
 4. οικοδομικός γερανός ύψους 28,0 m και ακτίνα εμβέλειας 34,0 m
 5. περιστροφικό τηλεσκοπικό μηχάνημά DIECI ROTO 13.5 13,0 m 3.5 ton
 6. Δυο φορτηγά αυτοκίνητα με τρείς άξονες και με  γερανούς ανυψωτικής ικανότητας 11,000 kg και ακτίνα εμβέλειας 22,0 m έκαστος.
 7. Ένα φορτηγό αυτοκίνητο με τρείς άξονες και με  γερανό ανυψωτικής ικανότητας 19,000 kg και ακτίνα εμβέλειας 29,0 m
 8. Δύο μικρά φορτηγά αυτοκίνητα με γερανούς για μεταφορά εργαλείων μέσα στο έργο.
 9. Πλήρης εξοπλισμός για την λειτουργία επί τόπου του σιδηρού οπλισμού, 2 Στράντζες, 4 Ψαλίδια 3 κόφτες 3 κουρμπαδόρους 2 τσερκαδόρους κτλ
 10.  Ένα φορτηγό αυτοκίνητο συρόμενο για μεταφορά εργαλείων.
 11. Τρία κλειστού τύπου αυτοκίνητα για μεταφορά εργαλείων.
 12. Πέντε αυτοκίνητα ανοικτού τύπου για μεταφορά εργαλείων.
 13. Ένα σκαπτικό μηχάνημα (τσάπα 9τόνη) komatsu
 14. Φορτώτακι CHELL 6655 80 PS.
 15. φορτώτακι CHELL 6640 High flow 95 PS (διαβολάκι) .
 16. Δίσκος κοπής Simex T 600 πρόσθετος εξοπλισμός στο CHELL 6640 High flow.
 17. Ένα λεωφορείο δέκα θέσεων για μεταφορά προσωπικού.
 18. Τέσσερα ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα.
 19. εννέα κομπρεσέρ αέρος από 90 μέχρι 750, ποδιών
 20. πέντε μηχανές ξηρού εκτοξευόμενου σκυροδέματος 3,0 m3/h – 5,0 m3/h.
 21. Τέσσερις μηχανές ξηρού-υγρού εκτοξευόμενου σκυροδέματος 5,0 m3/h- 12,0 m3/h Aliva 262
 22. έξι μηχανές υγρού εκτοξευόμενου σκυροδέματος 15,0 m3/h-34,0 m3/h.
 23. Δύο αντλίες σκυροδέματος SCWING ΒΡ750 για την σκυροδέτηση με δίκτυο οριζόντιου μήκους 340,00μ έκαστος
 24. Μηχανή για έγχυση τσιμεντενέσεων HÄNY INJECTO-COMPACT IC 310
 25. γεννήτριες 8,0 KVA 63,0 KVA 60,00 KVA 105KVA 150KVA  450 KVA.
 26. Ανεμιστήρες για την εισροή φρέσκου αέρα εντός των σηράγγων ισχύος διάφορων κατηγοριών τεμάχια έξι.
 27. 2870 m2 μεταλλότυπους βαρέου τύπου DOKA .
 28. 870 m2 μεταλλότυπους βαρέου τύπου DOKA circular για κυκλικές δεξαμενές βιολογικών καθαρισμών
 29. 2650 m2 μεταλλότυπους ελαφριού τύπου PERI.
 30. 950 m2 μεταλλότυπους τύπου PERI skydeck.
 31. 350 m2 μεταλλότυπους βαρέου τύπου PERI RUNFLEX circular για κυκλικές δεξαμενές βιολογικών
 32. 2800 m2 Ξυλότυπος ελαφριού τύπου  3ply shuttering panel 27 mm
 33. 1250 m2 πλαστικότυπους ελαφριού τύπου.
 34. 6950 m2 σκαλωσιές και ξυλεία για ενιαία σκυροδέτηση πλάκας.
 35. Τρία Μηχανήματα λείανσης δαπέδου (ελικόπτερα).
 36. Μηχάνημα διάστρωσης σκυροδέματος Laser screed somero
 37. Μηχάνημα αρμολόγησης και ενεμάτωσης πέτρινης τοιχοποιίας
 38. Μηχανήματα αμμοβολής και υδροβολής πίεσης μέχρι 750 bar
 39. Μηχανήματα υδροκόπης σκυροδέματος μέγιστης πίεσης 3500 bar
 40. Δύο ανυψωτικά μηχανήματα (κλαρκ) ανυψωτικής ικανότητας 4,50t & 2,50t
 41. Αντλία άντλησης υδάτων παροχής 350m3/h
 42. Αντλία άντλησης με αμμώδη υλικό εντός του υγρού παροχής 50m3/h
 43. Υδραυλική αντλία και εξοπλισμός για αδιατάραχτη κοπή
 44. Πέντε Μηχανές ηλεκτροσυγκόλλησης από 250-450Α
 45. μηχανήματα συμπίεσης εδάφους (δύο Δονητικές πλάκες και πέντε βατραχάκια)
 46. πέντε διατρητικά πιστολέτα κρούσης περιστροφής για διάτρηση και τοποθέτηση αγκυρίων
 47. μηχάνημά διάτρησης κρούσης περιστροφής με κεφαλή διάτρησης Φ250
 48. Παρελκόμενα για την ασφαλή λειτουργία και οργάνωση όλων των παραπάνω. Αποθήκες, εργοταξιακά γραφεία, μικροεργαλεία, κ.λ.π.

  ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 49. Εκσκαφέας komatsu PC 9.50t
 50. 1 αυτοκίνητο ανάμιξης και μεταφοράς σκυροδέματος 3.0 m3 τύπου MERLO DBM
 51. Ένα διατρητικό μηχανήμα με δύο κεφαλές διάτρησης για μετωπική διάτρηση σε σήραγγες Tamrock EL2C  DOUBLE ROCKET BOOMER
 52. Ένα διατρητικό μηχανήμα με κεφαλή διάτρησης και προσθήκη σφύρα Down the hole για την κατασκευή αγκυρίων παθητικά, προέντασης, μερικής πρόέντασης, τύπου ISCHEBECK κτλ Bohler 111ROCKET BOOMER .
 53. Μηχάνημα έγχυσης εκρηκτικών υλών εντός των οπών Οrica CC500
 54. Αντλία εκτοξευόμενου σκυροδέματος ειδικά για έργα κατασκευής σηράγγων SCWING T 30.10  με αντλητική ικανότητα 33 m3/h το μηχάνημα φέρει κομπρεσέρ αέρος και αυτόματο δοσομετρητή πρόσμικτων.
 55. Αντλία εκτοξευόμενου σκυροδέματος ειδικά για έργα κατασκευής σηράγγων ABATRAG AG TYP UNI 50AL SCWING με αντλητική ικανότητα 38 m3/h το μηχάνημα φέρει κομπρεσέρ αέρος και αυτόματο δοσομετρητή πρόσμικτων.
 56. Ένα χωματουργικό μηχάνημα για απομάκρυνση υλικών εκσκαφής σε σήραγγες  φορτωτής Wagner ST-6C
 57. Ένα χωματουργικό μηχάνημα για απομάκρυνση υλικών εκσκαφής σε σήραγγες   φορτωτής Wagner ST-3C
 58. Αντλία δικτύου σκυροδέματος SCWING sp750 με αντλητική ικανότητα 58m3/h δίκτυο (οριζόντιο μήκος 300,00μ κάθετα 95,00μ )
 59. Αντλία δικτύου σκυροδέματος SCWING bp750  με αντλητική ικανότητα 38m3/h
 60. Μηχάνημα για διάτρηση αγκυρίων παθητικά και με προένταση
 61. Αντλία ενέματος για ενεμάτωση αγκυρίων πίεσης 600Bar με παρελκόμενα
 62. Μηχάνημα διάστρωσης σκυροδέματος με ειδικό εξοπλισμό για πλήρη επιπέδωση ή διαμόρφωση κλήσεων με μηδενική απόκλιση (Somero Laser Screed 2.1)

 
Έργα40
Συνεργατες25
Ανθρωπινο Δυναμικο65
Εξοπλισμος19