Έδρα

Γραφεία Επικοινωνίας

 
 

Κ.ΜΗΤΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ”ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ” Ε.Ε.

Έδρα:
Θέση Πηγάδι αρ. 1528Β Κίτρος Κατερινής – 60064
Α.Φ.Μ. 800725260
Γραφεία Επικοινωνίας:
Ολυμπιάδος 51, Πυλαία – 55535
Τηλ. 2310322647
 
 
 
2310322647
 

 
2310322657

Επικοινωνήστε μαζί μας