Ιστορία

 
To 2005 δημιουργήθηκε η εταιρία ΟΛΥΜΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ με σκοπό να δημιουργήσει το δικό της προφίλ ως εταιρία στο χώρο των κατασκευών έχοντας ως αποκλειστικό στόχο τον συνδυασμό της ποιότητας, την εξειδίκευση και την εξοικονόμηση χρόνου.
Ανταποκρινόμενη δυναμικά στις προκλήσεις του εσωτερικού κατασκευαστικού κλάδου και εκμεταλλευόμενη τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα: χαμηλό κόστος, εξοικονόμηση χρόνου, εξειδίκευση, οργάνωση. Η Όλυμπος Κατασκευαστική διευρύνει την παρουσία της στην εγχώρια αγορά και επεκτείνει το πεδίο δραστηριοτήτων της σε νέους καινοτόμους κλάδους που απαιτούν υψηλή τεχνογνωσία άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, υπευθυνότητα και Σύγχρονο Εξοπλισμό.
Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα μόλις 4 ετών η εταιρία κατάφερε να αναδειχθεί και να συνεργαστεί με τις μεγαλύτερες εταιρίες στο τομέα των κατασκευών.
Αυτό οφείλεται στην συνέπεια ως προς τα χρονοδιαγράμματα, την οργάνωση, την άψογη ποιότητα της κατασκευής την εξειδίκευση καθώς και στο γενικότερο πνεύμα συνεργασίας και καλής θέλησης.
Η οργάνωση της εταιρίας είναι αυτή που εξασφαλίζει μια υψηλή ποιότητα στις υπηρεσίες της . Οι επενδύσεις στην τεχνολογία και σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής επαγγελματικής στάθμης είναι ο κύριος αναπτυξιακός άξονας της εταιρίας με επιλεγμένο τεχνικό προσωπικό που συμπληρώνει το σώμα της εταιρίας .
Η συνεχής και σταθερή ανάπτυξη της εταιρίας δημιουργεί προστιθέμενη αξία.
Η ικανότητα της στην κατασκευή μεγάλων έργων υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας  της εξασφαλίζει σταθερές  και μακροπρόθεσμες σχέσεις με τους εργοδότες της.

Η εξειδίκευση και η εμπειρία του προσωπικού της εταιρίας εγγυώνται την ποιότητα του αποτελέσματος τόσο σε κόστος όσο και σε χρόνο που είναι οι κύριοι άξονες κίνησης των κατασκευαστών που απευθύνεται η εταιρία. Η αγορά απορρόφησης της εταιρίας είναι κυρίως μεγάλα ιδιωτικά έργα, έργα τεχνικού ενδιαφέροντος  αλλά και υπεργολαβίες σε άλλες μεγαλύτερης εμβέλειας εταιρίας.
Οι δραστηριότητες της εκτείνονται σε όλο το φάσμα των δημόσιων και ιδιωτικών έργων  στην Ελλάδα και στο εξωτερικό . Η εταιρία απευθύνεται σε εργοδότες εταιρίες, όπου ως συνεργάτης αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει διάφορα τμήματα των έργων αυτοτελή ή μη σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα με την βέλτιστη ποιότητα. Αναλαμβάνει είτε μερική είτε πλήρη διαχείριση έργων με τον εργοδότη να έχει καθαρά εποπτικό ρόλο και έλεγχο.
Η εξειδίκευση είναι αυτή που ξεχώρισε την εταιρία στον τομέα των κατασκευών σε εργασίες όπως οι σκυροδετήσεις από συμβατικό σκυρόδεμα, η κατασκευή και επισκευή έργων με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα ή με ειδικά υλικά όπως ανθρακονήματα, εποξιδικές ρητίνες και επισκευαστικά κονιάματα, παράλληλα υλοποιούνται εργασίες όπως Αδιατάραχτη Κοπή και εργασίες Αδιατάραχτης Διάτρησης με τα πλέον σύγχρονα  Αδαμαντοφόρα  Μηχανήματα, ενώ λειτουργεί αυτόνομο τμήμα της εταιρίας που ασχολείται με έργα κατασκευής πρατήριων υγρών καυσίμων έργα οδοποιίας και υδραυλικά.
Στις δυνατότητες της εταιρίας εντάσσονται και οι στατικές μελέτες με τα πλέον σύγχρονα προγράμματα επίλυσης και η τοπογραφικές αποτυπώσεις σε εργοταξιακό επίπεδο.
Ως εταιρία είναι αποκλειστικός συνεργάτης σε επίπεδο εφαρμογής με την εταιρία Sika Ελλάς έπειτα από εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού στον τομέα των ειδικών υλικών .
Ενώ ένα τμήμα της εταιρίας έχει ειδικευτεί στα προγράμματα της εταιρίας Sika Ελλάς για στατικές επιλύσεις σε ότι αφορά τις ενισχύσεις κτιρίων.
Επίσης εκτελεί στατικούς ελέγχους επάρκειας των κατασκευών με μη καταστροφικές μεθόδους ελέγχου του σκυροδέματος  όπως κρουσημέτρηση, εξόλκευση υλών, υπέρηχοι, ενανθράκωση του σκυροδέματος, ανίχνευση σιδηρού οπλισμού με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, εγκατάσταση και παρακολούθηση ρωγμών.

 
 

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ;

 

Η εταιρία ΟΛΥΜΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ δημιούργησε το δικό της προφίλ ως εταιρία στο χώρο των κατασκευών έχοντας ως αποκλειστικό στόχο τον συνδυασμό της ποιότητας, την εξειδίκευση και την εξοικονόμηση χρόνου. Η συνέπεια ως προς τα χρονοδιαγράμματα, η οργάνωση, η άψογη ποιότητα της κατασκευής καθώς και το γενικότερο πνεύμα συνεργασίας και καλής θέλησης εξασφάλισαν στην εταιρία μια υψηλή ποιότητα στις υπηρεσίες της, με αποτέλεσμα να έχει συνεργαστεί με τις μεγαλύτερες εταιρίες στο τομέα των κατασκευών.

Οργάνωση90
Εξειδίκευση προσωπικού93
Εξοικονόμηση χρόνου95