Οι συνεργάτες μας

 
Ενδεικτικά αναφέρονται εταιρίες με τις οποίες η εταιρία Όλυμπος Τεχνική έχει συνεργαστεί:

1) ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.Α
2) COPERION GmbH (Denmark)
3) GROUP AZVI (Spain)
4) ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.
5) ARCON CONSTRACTIONS A.T.E.
6) ΑΤΛΑΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
7) ECON A.E.
8) ΣΗΛΚΑΜΕΤ Ε.Π.Ε.
9) Κ/ΞΙΑ ΔΙΕΔΡΟΣ A.T.E.-ΚΑΠΑΡΑΚΗΣ A.T.E.
10) Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – STRABAG A.G.
12) AEGEAN OIL (ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ)
13) OLYMPIA J.V. (ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.- HOCHTIEF GmbH)
14) INTRAKAT A.E.
15) ΤΣΙΜΗΤΡΟΣ Θ. Ε.Δ.Ε.
16) Ν. ΜΙΧΟΣ Κ ΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ε.,
17) ΤΕΔΡΑ Α.Τ.Ε.
18) ΔΟΜΙΑ Α.Ε.
19) ΤΖΑΡΟΣ Α.Τ.Ε.
20) ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.
21) ΔΟΤΕΡ A.E.
22) DRACADOS S.A. (Spain)
23) VINCI CONCESSIONS S.A. (France)
24) ALPINE GmbH. ( Germany)
25) ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
26) ΕΜΒΟΛΟ Α.Τ.Ε.
29) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε
30) ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε.
31) ΤΡΙΚΑΤ ΑΤΕΕ
32) ΕΛΛΙΚΑ ΑΤΕΕ
33) ENSO HYDRO GmbH ( Austria)
34) AKTOR A.T.E.OGRANAK ( Serbia)
35) ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.
36) Κ/ΞΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. ΕΤΕΡ Α.Ε.
39) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΜΑΛΙΟΝΤΑΣ ΑΤΕ
40) SANI A.E.
41) PYRAMIS ATEE
42) Κ/ΞΙΑ ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. – ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.
43) ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε.
44) ΜΠΑΛΛΙΑΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
45) ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ